Proiecte in desfasurare

Organigrama Asociației „Țara Tinerilor Uniți” prevede faptul că Președintele are şi rol de Director Executiv, iar cei doi vicepreședinți de directori adjunct.

În ceea ce privește departamentele asociației, acestea au fost gândite pentru a satisface atât cerințele externe, cât și organizarea efectivă a activității interne.

Acestea sunt următoarele:

  1. Departamentul Juridic și Contencios
  2. Departamentul Social
  3. Departamentul IT
  4. Departamentul Național pentru Coordonarea Voluntarilor
  5. Departamentul pentru relația cu administrația publică locală şi centrală
  6. Departamentul Resurse Umane
  7. Departamentul PR & Marketing
  8. Departamentul Strategii, Programe și Proiecte
  9. Departamentul Organizare Evenimente & Fundraising
  10. Departamentul administrativ şi contabilitate

Funcțiile din cadrul acestor departamente sunt gândite pentru a fi ocupate de voluntari – studenți de la specializări de profil, astfel încât să fie promovată continuitatea studiilor pentru care aceștia se pregătesc, de a pune în practică ceea ce au învățat și de a acumula experiențe noi pe care le pot utiliza pe viitor.

In cadrul Departamentului Social, funcţionează trei mari subdomenii: asistenţă socială, educaţie şi sănătate. Toate aceste subdomenii funcţioneaza prin aportul direct a câte unui coordonator  (student sau cu studii în domeniu), cât mai ales a voluntarilor aflaţi în subordine.

La începutul anului 2016,  s-au alăturat colegi noi, reușind astfel să se eficientizeze activitatea depusă. În cadrul ATTU fac parte atât studenți, repartizați în domenii asemenătoare celui pentru care se pregătesc, dar și voluntari cu o pregătire profesională temeinică : doi psihologi, un contabil, un expert în accesare  de fonduri structurale, un specialist în comunicare, juriști, specialiști în HR, în management de proiect și în administrație publică.

Implicarea  în problemele comunităților din întreaga țară poate reprezenta un punct de plecare pentru schimbarea viziunii, a responsabilității sociale și a cetățeanului capabil să-și îndeplinească sarcinile, în mod corect și echitabil.

În ceea ce privește sediul operativ/locația în care se desfășoară activitățiile ONG-ului, reprezentanții Asociației „Țara Tinerilor Uniți” au încheiat un parteneriat de colaborare cu Centrul pentru Managementul Organizaților Nonprofit (CMON) prin care aceștia pun la dispoziția ATTU, o sală în care se desfăşoară întâlniri, şedinte şi traininguri, urmănd ca în viitorul apropiat să beneficiem de un spațiu propriu.

Share Button