Obiectivul

Obiectivul principal al asociaţiei Țara Tinerilor Uniți” constă în implicarea în problemele sociale ale comunităţii, prin diverse programe şi acţivităţi sociale, cultural-artistice, ecologice şi pentru sprijinirea copiilor, studenţilor, tinerilor, persoanelor în vârstă şi/sau familiilor cu situaţii sociale precare.

Conform Statutului ATTU, obiectul principal al Asociației da dreptul la desfășurarea următoarelor tipuri de activități:

  1. Încurajarea și sprijinirea voluntariatului în răndul copiilor, tinerilor și a studenților prin implicarea acestora în proiecte educative, sociale, culturale, artistice sau privind mediul înconjurător;
  2. Promovarea inițiativelor tinerilor;
  3. Informarea tinerilor cu privire la drepturi şi obligaţii ce le revin în calitate de cetăţeni;
  4. Colaborarea permanentă cu Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în scopul prevenirii şi combaterii fenomenelor negative de natură să afecteze integritatea copiilor și ale tinerilor precum și sprijin în ceea ce privește sprijin privind ajutorul acordat persoanelor vulnerabile sau din categorii sociale precare;
  5. Organizarea unor sesiuni de dezbatere şi discuţii libere în cadrul orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs (școli și licee), pe diverse teme de interes (combaterea şi prevenirea violenţei, discriminare, mediul virtual, educație civică, educație pentru sănătate etc. )
  6. Organizarea anuală a unui concurs de proiecte pe tema: “Tinerii schimbă prin implicare” prin care copii, tinerii și studenșii îşi pot exprima viziunea asupra modului în care aceştia ar aduce schimbări comunităţii în care trăiesc.
  7. Desfăşurarea unor activităţi educative, sociale, cultural-artistice sau ecologice, derulate în parteneriat şi/sau cu sprijinul autorităţilor publice locale şi centrale din ţara şi din străinătate;
  8. Alte activităţi specifice ce ţin de îndeplinirea scopului pentru care a fost înfiinţată Asociaţia;

 

Share Button