DREPTUL CETĂŢENILOR LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

OMUL ŞI LIBERTĂŢILE SALE FUNDAMENTALE!

Libertatea de exprimare precum şi libertatea de liberă circulaţie şi liber acces la informaţii, sunt garantate de Legea fundamentală a ţării anume, CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, legile Uniunii Europene, la care ROMÂNIA a aderat cu drepturi depline şi obligaţii, în anul 2007.

Administratie Publica acces la informatii legea 544/2001 edu.ro

 


Principala sursă de informaţii de care cetăţenii dispun în comunicarea cu administraţiile publice locale şi centrale, este mass-media.

Însă pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor şi exigenţelor acestora în materie de satisfacere a interesului general al statului şi asigurarea şi menţinerea calităţii vieţii şi condiţiilor pe care cetăţenii le au şi trebuie să le aibă, administraţiile publice sunt obligate de o lege anume, ce favorizează persoanele slab informate de către mass-media sau care pur şi simplu doresc să afle mai multe informaţii în legătură cu o speţă anume, care convine interesului personal/comunitar, fie care survine să afecteze un anumit segment al populaţiei, însă unde mass-media nu ajunge să acopere acele segmente de informare, cetăţenii au dreptul de a solicita orice informaţie pe care legea o permite ca fiind de interes cetăţenesc public!

 

Legea la cere facem referire este legea 544/2001, republicată şi modificată, în prezent ultima actualizare a legii făcându-se în anul 2016, momentan.

 

Pentru a avea o vedere mai amplă asupra acestei legi şi ce presupune ea…să ne rezumăm la atât: dacă fiecare dintre noi am aplica această lege, corupţia şi transparenţa sistemului administrativ din România, nu ar mai fii pus sub semnul întrebării, niciodată!

În incidenţa acestei legi, intră orice administraţie publică a statului, orice companie/societate privată dar la care statul este acţionar, instituţii publice de orice fel, organisme politice, partide, cât şi mai nou…organizaţiile non-guvernamentale (ONG-urile).
Pentru a studia pe scurt această lege, foarte usor de urmărit şi aplicat, găsiţi mai jos o trimitere către aceasta!

Share Button